Visi dan Misi Sekolah

VISI
Sekolah Menengah Taman Bunga Raya(1) Ke Arah Sekolah Menengah Harian Unggul

MISI

  • Membestarikan semua sistem pengurusan sekolah
  • Memantapkan proses pembelajaran dan pengajaran
  • Melahirkan modal insan dengan sahsiah terpuji
  • Meningkatkan penglibatan murid dalam bidang kokurikulum
  • Memastikan persekitaran dan fizikal sekolah selamat dan kondusif


MATLAMAT
Mewujudkan sekolah yang berkesan demi melahirkan pelajar yang kamil dan cemerlang dalam bidang akademik, sukan dan sahsiah.